Geocaching Hongarije

CAB01 – Vörösmarty square 1. (GC24FBX)

Geocaching Hongarije - Vörösmarty square

csónakázó tó (GC3MC0T)

Geocaching Hongarije - csónakázó tó

Wonderful View Series #8 – Fonyód (GC3V2DV)

Geocaching Hongarije - Wonderful View Series #8 - Fonyód

Matthias Church (GC454EW)

Geocaching Hongarije - Matthias Church