Binaire code: het binaire alfabet en binaire getallen

Binaire getallen worden voorgesteld door een rijtje gemaakt door de cijfers 1 en 0. Het binaire systeem is immers een positiestelsel dat gebruikt maakt van het tweetallige getalsysteem. Een cijfer (0 of 1) uit een binair getal wordt ook een bit genoemd.

Voornamelijk bij computers vinden we binaire getallen terug. Geheugencellen van een computer kunnen immers twee waarden aannemen, waardoor we spreken van een binaire voorstelling van de informatie.

Binaire getallen omrekenen

Wanneer je een binair getal wil omrekenen naar een decimaal getal, is het voornamelijk belangrijk om te kijken naar de posities waar een 1 staat. Voor ieder binair cijfer 1 berekent men de waarde door te kijken wat de positie van dit cijfer is, tellende van rechts. Van die positie trek je 1 af en neem je de macht van twee.

Formule: 2(positie van de 1) – 1

Binair Macht Decimaal
000001 1
000010 2
000100 4
001000 8
010000 24 16
100000 2 32

Stel dat er meer dan één keer een 1 in een binair getal staat, dan bepaal je alle decimale getallen van elke 1 en neem je de som van alle decimale getallen.

Bijvoorbeeld:

000101 = 2² + 2° = 4 + 1 = 5

Binaire getallen tabel

Hieronder kan je de eerste 16 binaire getallen vinden en hun vertaling naar het decimale talstelsel.

00000 0 01001 9
00001 1 01010 10
00010 2 01011 11
00011 3 01100 12
00100 4 01101 13
00101 5 01110 14
00110 6 01111 15
00111 7 10000 16
01000 8

Binaire code tabel

Er bestaat ook een binair alfabet waarbij je binair letters kan afbeelden. De letters van het binair alfabet worden steeds voorgesteld door 8 bits. Je ziet dat er ook een verschil is tussen binaire hoofdletters en kleine binaire letters Hieronder kan je het binair alfabet terugvinden.

A 01000001 a 01100001
B 01000010 b 01100010
C 01000011 c 01100011
D 01000100 d 01100100
E 01000101 e 01100101
F 01000110 f 01100110
G 01000111 g 01100111
H 01001000 h 01101000
I 01001001 i 01101001
J 01001010 j 01101010
K 01001011 k 01101011
L 01001100 l 01101100
M 01001101 m 01101101
N 01001110 n 01101110
O 01001111 o 01101111
P 01010000 p 01110000
Q 01010001 q 01110001
R 01010010 r 01110010
S 01010011 s 01110011
T 01010100 t 01110100
U 01010101 u 01110101
V 01010110 v 01110110
W 01010111 w 01110111
X 01011000 x 01111000
Y 01011001 y 01111001
Z 01011010 z 01111010