Hylian

Wat is het Hylian?

Het Hylian is een alfabet bestaande uit 26 letters waarbij voor iedere letter van het Latijnse alfabet een karaketer bestaat in het Hylian.

Waar komt het Hylian vandaan?

Hylian is een script dat gebruikt wordt in het videospel Legend of Zelda: Twilight Princess.

Hylian alfabet

Ontdek hieronder de 26 karakters van het Hylian alfabet.

Hylian - AHylian - BHylian - CHylian - DHylian - EHylian - F
ABCDEF
Hylian - GHylian - HHylian - IHylian - JHylian - KHylian - L
GHIJKL
Hylian - MHylian - NHylian - OHylian - PHylian - QHylian - R
MNOPQR
Hylian - SHylian - THylian - UHylian - VHylian - WHylian - X
STUVWX
Hylian - YHylian - Z
YZ