I Tjing Hexagrammen

De I Tjing Hexagrammen komen uit het Boek der Veranderingen, een klassieke tekst uit het oude China. Vandaag wordt dit boek gebruikt voor orakels en wijsheden. Er bestaan 64 I Tjing hexagrammen en iedere hexagram bestaat uit 6 horizontale lijnen die ongebroken (Yang) op open (Yin) kunnen zijn. Bovendien heeft iedere I Tjing hexagram een beschrijving, die meestal cryptisch is.

I Tjing Hexagrammen worden opgebouwd uit een combinatie van de 8 trigrammen: hemel, aarde, donder, water, berg, wind, vuur en meer.

De 64 I Tjing Hexagrammen

Hieronder kan je de I Tjing hexagrammen terugvinden geordend op basis van hun nummer. Je kan ook telkens de cryptische beschrijving van de hexagrammen terugvinden.

I Tjing Hexagram - 1I Tjing Hexagram - 2I Tjing Hexagram - 3I Tjing Hexagram - 4I Tjing Hexagram - 5
1 – Het Scheppende2 – Het Ontvangende3 – De Aanvangs-
moeilijkheid
4 – De Jeugddwaasheid5 – Het Wachten
I Tjing Hexagram - 6I Tjing Hexagram - 7I Tjing Hexagram - 8I Tjing Hexagram - 9I Tjing Hexagram - 10
6 – De Strijd7 – Het Leger8 – De Aaneen-
geslotenheid
9 – De Temmende Kracht van het Kleine10 – Het Optreden
I Tjing Hexagram - 11I Tjing Hexagram - 12I Tjing Hexagram - 13I Tjing Hexagram - 14I Tjing Hexagram - 15
11 –  De Vrede12 – De Stilstand13 – Gemeenschap met Mensen14 – Het Bezit van het Grote15 – De Bescheidenheid
I Tjing Hexagram - 16I Tjing Hexagram - 17I Tjing Hexagram - 18I Tjing Hexagram - 19I Tjing Hexagram - 20
16 – De Geestdrift17 – Het Navolgen18 –  Het Werk aan het Bedorvene19 – De Toenadering20 – De Beschouwing
I Tjing Hexagram - 21I Tjing Hexagram - 22I Tjing Hexagram - 23I Tjing Hexagram - 24I Tjing Hexagram - 25
21 –  Het Doorbijten22 – De Bekoorlijkheid23 – De Versplintering24 – De Terugkeer25 – De Onschuld
I Tjing Hexagram - 26I Tjing Hexagram - 27I Tjing Hexagram - 28I Tjing Hexagram - 29I Tjing Hexagram - 30
26 – De Temmende Kracht van het Grote27 – De Mondhoeken28 – Het Overwicht van het Grote29 – Het Onpeilbare30 – Het Zich-Hechtende
 I Tjing Hexagram - 31I Tjing Hexagram - 32 I Tjing Hexagram - 33 I Tjing Hexagram - 34 I Tjing Hexagram - 35
 31 – De Inwerking 32 – De Duurzaamheid 33 – De Terugtocht34 – De Macht
van het Grote
 35 – De Vooruitgang
I Tjing Hexagram - 36I Tjing Hexagram - 37I Tjing Hexagram - 38I Tjing Hexagram - 39I Tjing Hexagram - 40
 36 – De Verduistering van het Licht37 – Het Gezin38 – De Tegenstelling 39 – De Hindernis 40 – De Bevrijding
I Tjing Hexagram - 41 I Tjing Hexagram - 42 I Tjing Hexagram - 43 I Tjing Hexagram - 44 I Tjing Hexagram - 45
41 – De Vermindering 42 – De Vermeerdering43 – De Doorbraak 44 – Het Tegemoetkomen45 – Het Verzamelen
I Tjing Hexagram - 46I Tjing Hexagram - 47I Tjing Hexagram - 48I Tjing Hexagram - 49I Tjing Hexagram - 50
46 – Het Omhoogdringen47 – De Benauwenis48 – De Waterput49 – De Omwenteling50 – De Spijspot
I Tjing Hexagram - 51I Tjing Hexagram - 52I Tjing Hexagram - 53I Tjing Hexagram - 54I Tjing Hexagram - 55
51 – Het Opwindende52 – Het Stilhouden53 – De Ontwikkeling54 – Het Huwende Meisje55 – De Volheid
I Tjing Hexagram - 56I Tjing Hexagram - 57I Tjing Hexagram - 58I Tjing Hexagram - 59I Tjing Hexagram - 60
56 – De Zwerver57 – Het Zachtmoedige58 – Het Blijmoedige59 – De Oplossing60 – De Beperking
I Tjing Hexagram - 61I Tjing Hexagram - 62I Tjing Hexagram - 63I Tjing Hexagram - 64 
61 – Innerlijke Waarheid62 – Het Overwicht van het Kleine63 – Na de Voleinding64 – Vóór de Voleinding