I Tjing Hexagrammen

De I Tjing Hexagrammen komen uit het Boek der Veranderingen, een klassieke tekst uit het oude China. Vandaag wordt dit boek gebruikt voor orakels en wijsheden. Er bestaan 64 I Tjing hexagrammen en iedere hexagram bestaat uit 6 horizontale lijnen die ongebroken (Yang) op open (Yin) kunnen zijn. Bovendien heeft iedere I Tjing hexagram een beschrijving, die meestal cryptisch is.

I Tjing Hexagrammen worden opgebouwd uit een combinatie van de 8 trigrammen: hemel, aarde, donder, water, berg, wind, vuur en meer.

De 64 I Tjing Hexagrammen

Hieronder kan je de I Tjing hexagrammen terugvinden geordend op basis van hun nummer. Je kan ook telkens de cryptische beschrijving van de hexagrammen terugvinden.

I Tjing Hexagram - 1 I Tjing Hexagram - 2 I Tjing Hexagram - 3 I Tjing Hexagram - 4 I Tjing Hexagram - 5
1 – Het Scheppende 2 – Het Ontvangende 3 – De Aanvangs-
moeilijkheid
4 – De Jeugddwaasheid 5 – Het Wachten
I Tjing Hexagram - 6 I Tjing Hexagram - 7 I Tjing Hexagram - 8 I Tjing Hexagram - 9 I Tjing Hexagram - 10
6 – De Strijd 7 – Het Leger 8 – De Aaneen-
geslotenheid
9 – De Temmende Kracht van het Kleine 10 – Het Optreden
I Tjing Hexagram - 11 I Tjing Hexagram - 12 I Tjing Hexagram - 13 I Tjing Hexagram - 14 I Tjing Hexagram - 15
11 –  De Vrede 12 – De Stilstand 13 – Gemeenschap met Mensen 14 – Het Bezit van het Grote 15 – De Bescheidenheid
I Tjing Hexagram - 16 I Tjing Hexagram - 17 I Tjing Hexagram - 18 I Tjing Hexagram - 19 I Tjing Hexagram - 20
16 – De Geestdrift 17 – Het Navolgen 18 –  Het Werk aan het Bedorvene 19 – De Toenadering 20 – De Beschouwing
I Tjing Hexagram - 21 I Tjing Hexagram - 22 I Tjing Hexagram - 23 I Tjing Hexagram - 24 I Tjing Hexagram - 25
21 –  Het Doorbijten 22 – De Bekoorlijkheid 23 – De Versplintering 24 – De Terugkeer 25 – De Onschuld
I Tjing Hexagram - 26 I Tjing Hexagram - 27 I Tjing Hexagram - 28 I Tjing Hexagram - 29 I Tjing Hexagram - 30
26 – De Temmende Kracht van het Grote 27 – De Mondhoeken 28 – Het Overwicht van het Grote 29 – Het Onpeilbare 30 – Het Zich-Hechtende
 I Tjing Hexagram - 31 I Tjing Hexagram - 32  I Tjing Hexagram - 33  I Tjing Hexagram - 34  I Tjing Hexagram - 35
 31 – De Inwerking  32 – De Duurzaamheid  33 – De Terugtocht 34 – De Macht
van het Grote
 35 – De Vooruitgang
I Tjing Hexagram - 36 I Tjing Hexagram - 37 I Tjing Hexagram - 38 I Tjing Hexagram - 39 I Tjing Hexagram - 40
 36 – De Verduistering van het Licht 37 – Het Gezin 38 – De Tegenstelling  39 – De Hindernis  40 – De Bevrijding
I Tjing Hexagram - 41  I Tjing Hexagram - 42  I Tjing Hexagram - 43  I Tjing Hexagram - 44  I Tjing Hexagram - 45
41 – De Vermindering  42 – De Vermeerdering 43 – De Doorbraak  44 – Het Tegemoetkomen 45 – Het Verzamelen
I Tjing Hexagram - 46 I Tjing Hexagram - 47 I Tjing Hexagram - 48 I Tjing Hexagram - 49 I Tjing Hexagram - 50
46 – Het Omhoogdringen 47 – De Benauwenis 48 – De Waterput 49 – De Omwenteling 50 – De Spijspot
I Tjing Hexagram - 51 I Tjing Hexagram - 52 I Tjing Hexagram - 53 I Tjing Hexagram - 54 I Tjing Hexagram - 55
51 – Het Opwindende 52 – Het Stilhouden 53 – De Ontwikkeling 54 – Het Huwende Meisje 55 – De Volheid
I Tjing Hexagram - 56 I Tjing Hexagram - 57 I Tjing Hexagram - 58 I Tjing Hexagram - 59 I Tjing Hexagram - 60
56 – De Zwerver 57 – Het Zachtmoedige 58 – Het Blijmoedige 59 – De Oplossing 60 – De Beperking
I Tjing Hexagram - 61 I Tjing Hexagram - 62 I Tjing Hexagram - 63 I Tjing Hexagram - 64
61 – Innerlijke Waarheid 62 – Het Overwicht van het Kleine 63 – Na de Voleinding 64 – Vóór de Voleinding