Transposition cipher

Wat is het transposition cipher?

Het transpositiecijfer is een methode om teksten te coderen zodat geheime boodschappen uitgestuurd kunnen worden

Hoe werkt het transposition cipher?

Bij het transpositiecijfers worden de letters van een leesbare tekst in een andere volgorde gezet op basis van een geordend systeem.

Wat heb je nodig om een transposition cipher op te lossen?

Een sleutelwoord: hiermee moet je in staat zijn om geheimschrift om te zetten naar een leesbare tekst. Het sleutelwoord bepaald immers de volgorde waarin de letters moeten komen.

Uitleg van het transposition cipher aan de hand van een voorbeeld

We kunnen het best de versleutelingsmethode van het transposition cipher uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Vergeet niet dat je bij een transposition cipher een sleutelwoord nodig hebt.

In ons voorbeeld is het sleutelwoord Geocaching. Het eerste wat je moet doen is onder iedere letter van het sleutelwoord een uniek cijfer schrijven: de letters worden volgens het alfabet genummerd en van links naar rechts (bij dubbele letters in een woord)

GEOCACHING
54102137896

Hierna kan je jouw tekst die je wil coderen onder het sleutelwoord zetten: 1 letter per keer en van links naar rechts en van boven naar onder. Wij willen graag deze tekst coderen: bij dit spel worden veel geheime codes gebruikt.

GEOCACHING
54102137896
——————————————————————————————
BIJDITSPEL
WORDENVEEL
GEHEIMECOD
ESGEBRUIKT

In de volgende stap gaan we tekst noteren per kolom, beginnend bij 1, dan 2 , enzoverder.

In ons voorbeeld wordt dit het geheimschrift per kolom: #1 IEIB #2 DDEE #3 TNMR #4 IOES #5 BWGE #6 LLDT #7 SVEU #8 PECI #9 EEOK #10 JRHG

Voor de leesbaarheid wordt het geheimschrift in groepjes van 5 letters gezet: IEIBD DEETN MRIOE SBWGE LLDTS VEUPE CIEEO KJRHG

Transposition cipher ontcijferen

Om het geheimschrift via het transposition cipher te ontcijferen moet je opnieuw eerst het sleutelwoord alfabetisch nummeren: op die manier weet je uit hoeveel kolommen de tabel zal moeten bestaan. Hierna tel je het aantal letters uit het geheimschrift en deel je dit door het aantal kolommen: zo weet je hoeveel letters iedere kolom heeft (het kan voorvallen dat er sommige kolommen korter zijn dan andere). Vervolgens vul je de tabel in kolom per kolom in alfabetische volgorde van het sleutelwoord.

Voorbeeld:

  • Geheimschrift: EBHGM CHETI IER (= 13 letters)
  • Sleutelwoord: cache (= 5 letters)
  • #kolommen = 5, # letters per kolom = 3 van 3 & 2 van 2

OPLOSSING

CACHE
21354
———————————————
GEHEI
MBERI
CHT

Andere vormen van transposition ciphers