Atbash code

Atbash is een simpel geheimschrift. De Atbash versleuteling werd vermoedelijk voor het eerst gebruikt in het Oude Testament van de Bijbel, in het boek over Jermia wordt in plaats van BBL (afkorting voor Babel) SSK geschreven. De naam, Atbash, verwijst naar de werking van dit geheimschrift: de eerste letter wordt de laatste letter.

Hoe Atbash code ontcijferen?

De simpele versleuteling van de Atbash code werkt als volgt: iedere letter van het alfabet moet je vervangen door zijn tegenpool. Deze tegenpool is het alfabet in omgekeerde volgorde. Dat wil dus zeggen dat A vervangen zal worden door Z, B door Y, C door X, enz.

Als je zelf Atbash wil decoderen, kan je eenvoudig gebruik maken van onderstaande tabel. Vervang iedere letter van het woord door zijn tegenpool en je ontcijferd of versleuteld deze.

ABCDEFGHIJKLM
ZYXWVUTSRQPON
NOPQRSTUVWXYZ
MLKJIHGFEDCBA