Hexahue

Hexahue is een substitutieversleuteling uitgevonden door Josh Cramer. Deze versleuteling is vrij eenvoudig aangezien iedere letter, cijfer of leesteken vervangen wordt door een combinatie van kleuren. De combinatie van kleuren bestaat steeds uit een patroon van 6 kleuren (2 x 3 vierkanten).

Hexahue colorcode alfabet

Het hexahue alfabet kan je hieronder terugvinden. In de combinaties wordt gebruik gemaakt van 6 kleuren (rood, groen, blauw, geel, paars en cyaan), telkens in een andere volgorde. Leestekens maken enkel gebruik van zwart en wit combinaties.

Hexahue colorcode - AHexahue colorcode - BHexahue colorcode - CHexahue colorcode - DHexahue colorcode - E
ABCDE
Hexahue colorcode - FHexahue colorcode - GHexahue colorcode - HHexahue colorcode - IHexahue colorcode - J
FGHIJ
Hexahue colorcode - KHexahue colorcode - LHexahue colorcode - MHexahue colorcode - NHexahue colorcode - O
KLMNO
Hexahue colorcode - PHexahue colorcode - QHexahue colorcode - RHexahue colorcode - SHexahue colorcode - T
PQRST
Hexahue colorcode - UHexahue colorcode - VHexahue colorcode - WHexahue colorcode - XHexahue colorcode - Y
UVWXY
Hexahue colorcode - ZHexahue colorcode - puntHexahue colorcode - kommaHexahue colorcode - spatie
Z.,spatiespatie

Hexahue colorcode cijfers

Om cijfers aan te duiden in Hexahue colorcode worden combinaties gemaakt die gebruik maken van 3 kleuren (zwart, wit en grijs).

Hexahue colorcode - 0Hexahue colorcode - 1Hexahue colorcode - 2Hexahue colorcode - 3Hexahue colorcode - 4
01234
Hexahue colorcode - 5Hexahue colorcode - 6Hexahue colorcode - 7Hexahue colorcode - 8Hexahue colorcode - 9
56789