Ogham

Wat is Ogham?

Ogham is een alfabet dat gebruikt werd om de oude Ierse taal te schrijven. Het Ogham werd voornamelijk op stenen gezet, die later gevonden werden in Ierland, Engeland en Schotland. Typerend aan het Ogham is dat het van boven naar onderen wordt geschreven en dat het bestaat uit centrale lijn met daarop markeringen die de letters van het Ogham alfabet voorstellen.

Wat is het Ogham alfabet?

Het Ogham alfabet bestaat uit 26 letters die in 5 groepen (aicmi) verdeeld zijn. Origineel bestond het Ogham alfabet uit 20 letters, het vijfde aicme (Forfeda) werd later toegevoegd om in manuscripten te gebruiken.

Heeft Ogham ook cijfers?

De Ogham taal heeft geen cijfers.

Wordt Ogham verticaal of horizontaal geschreven?

Het lijkt er op dat beiden gebruikt worden. Echter is de verticale schrijfwijze het meest gangbare: bijvoorbeeld op de Ogham stenen worden de Ogham letters van boven naar onderen geschreven.

Ogham letters

Hieronder kan je het Ogham alfabet terugvinden. Ogham wordt in de meeste gevallen verticaal geschreven, maar in sommige gevallen kan je deze ook horizontaal terugvinden. In de horizontale versie is de rechterzijde van de verticale versie naar beneden gericht.

Ogham PP
Ogham - NNOgham - QQOgham - RROgham - IIOgham - AEAE
Ogham - SSOgham - CCOgham - ZZOgham - EEOgham - IAIA
Ogham - FFOgham - TTOgham - NGNGOgham - UUOgham UIUI
Ogham - LLOgham - DDOgham - GGOgham - OOOgham - OIOI
Ogham - BBOgham - HHOgham - MMOgham - AAOgham - EAEA