Hebreeuwse cijfers

Hebreeuwse cijfers zijn een alfabetisch getalsysteem. Bij Hebreeuwse cijfers wordt immers gebruik gemaakt van het Hebreeuwse alfabet. Dit systeem kent ook geen 0, terwijl cijfers (1, 2, …, 9), tientallen en honderdtallen door een letter uit het Hebreeuws alfabet worden voorgesteld.

Hebreeuwse cijfers

Ontdek hieronder de symbolen waarmee de Hebreeuwse cijfers worden voorgesteld. Merk op dat er geen symbool is voor het cijfer 0 aangezien het Hebreeuwse getalsysteem geen 0 kent.

Hebreeuwse cijfers - 1Hebreeuwse cijfers - 2Hebreeuwse cijfers - 3Hebreeuwse cijfers - 4
01234
Hebreeuwse cijfers - 5Hebreeuwse cijfers - 6Hebreeuwse cijfers - 7Hebreeuwse cijfers - 8Hebreeuwse cijfers - 9
56789

Hebreeuwse cijfers in woorden

Ontdek hieronder de Hebreeuwse woorden die gebruikt worden om cijfers voor te stellen.

HebreeuwsTekenDecimaal
Alefא1
Beetב2
Ĝiemelג3
Dalletד4
Heeה5
Wawו6
Zajienז7
Chetח8
Tetט9
Jodי10
Kafכ20
Lammedל30
Memמ40
Noenנ50
Samechס60
Ajienע70
Peeפ80
Tsaddieצ90
Koefק100
Reesjר200
Sjienש300
Tawת400
Kaf sofietך500
Mem sofietם600
Noen sofietן700
Pee sofietף800
Tsaddie sofietץ900

Hebreeuwse cijfers optellen

Om andere getallen voor te stellen in Hebreeuwse cijfers, kan je een som maken. Bijvoorbeeld 188 (=100 + 80 + 8) wordt weergegeven als חפז

Wel opletten bij de getallen 15 en 16, omwille van een combinatie van letters dat een deel van de naam van god vormt in het Jodendom, wordt respectievelijk 9 + 6 en 9 + 7 opgeteld. Hieronder kan je de Hebreeuwse schrijfwijze voor 15 en 16 terugvinden.

15טו
16טז