Polybiusvierkant

Wat is het Polybiusvierkant?

Het polybiusvierkant, ook gekend als Polybios square, is een versleuteling waarbij de letters door cijfers voorgesteld worden. In het Latijnse alfabet kan dat aan de hand van een 5×5 vierkant.

Hoe werkt het Polybiusvierkant?

Alle letters van het alfabet worden in een 5×5 vierkant geschreven (I en J staan op dezelfde plek) en doormiddel van coördinaten kan je een woord versleutelen.

Wie heeft het Polybiusvierkant uitgevonden?

De Griekse historicus Polybios (203 v. Chr. – 120 v.Chr.)

Het standaard Polybiusvierkant: Polybius 5

12345
1ABCDE
2FGHI/JK
3LMNOP
4QRSTU
5VWXYZ

Versleutelen met het Polybius 5

Wanneer je een woord wil versleutelen, dan zoek je de coördinaten op in het Polybius 5 vierkant van iedere letter van jouw woord. Hieronder kan je het voorbeeld vinden van het woord Geocaching.

GEOCACHING
22153413111323243322

Polybius 5 met sleutelwoord

Je kan nog een stapje verdergaan om je gecodeerde boodschap te beschermen en werken met een sleutelwoord. Hierbij vul je in het vierkant eerst de letters in van jouw sleutelwoord (vaak een isogram), de overige lege plekken in het vierkant worden alfabetisch ingevuld met de overgebleven letters.

Voorbeeld: sleutelwoord = Polybius, dan is dit jouw 5×5 vierkant:

12345
1POLYB
2I/JUSAC
3DEFGH
4KMNQR
5TUVWZ

In dit geval zou het woord Geocaching versleuteld worden als 34 32 12 25 24 25 35 21 43 34

Het Polybiusvierkant met sleutelwoord wordt onder andere gebruikt bij het Bifid Cipher.

Polybius 6

Het Polybius vierkant is ook gekend in een 6×6 vorm, dit werd ondermeer gebruikt voor het Cyrilisch alfabet. Het kan echter ook gebruikt worden om het alfabet en de cijfers van 0-9 weer te geven. Merk op dat in tegenstelling tot Polybius 5 I en J elk aparte coördinaten hebben.

123456
1ABCDEF
2GHIJKL
3MNOPQR
4STUVWX
5YZ0123
6456789