Maya cijfers

De Maya’s, een volk in het zuiden van Mexico en het noorden van Centaal-Amerika, gebruikten een talstelsel dat gebaseerd is op het decimale getal 20. De Maya code bestaat uit punten en strepen, waarbij 5 punten vervangen worden door een streep. Bij de Mayacijfers komt het getal 0 voor, dat werd voorgesteld door een schelpvormig symbool.

Hieronder kan je de Maya cijfers van 0 tem 19 zien.

Maya cijfers

Maya cijfers berekenen

Om Maya cijfers om te zetten naar decimale cijfers, moet je er dus van uitgaan dat een punt de waarde 1 heeft en een streep de waarde 5. Je telt de punten bij elkaar op en daarnaast tel je ook het aantal strepen bij elkaar waarbij iedere streep 5 waard is. Daarna tel je de waardes van de punten en de strepen bij elkaar.

De Maya code is een talstelsel van 20 codes (0 tem 19), dus om getallen boven de 20 voor te stellen, plaatst men de een van de 20 codes bovenop een andere code. De Maya code die bovenaan staat, moet je vermenigvuldigen met 20. Bijvoorbeeld om het getal 20 voor te stellen in Maya cijfers wordt onderstaande code gebruikt.

Maya cijfers getal 20

De bovenste Maya code die voor 1 staat, wordt maal 20 gedaan en hierbij tel je de waarde 0 (schelpsymbool). Wanneer je 3 Maya codes boven elkaar plaatst, dan moet je de bovenste code vermenigvuldigen met 400. Een nieuwe oefening: hoeveel stelt volgende Maya code voor?

Maya cijfers getal 1758

Het juiste antwoord is 1758 (= 4 X 400 + 20 X 7 + 1 X 18).