Tenctonese

Wat is het Tenctonese?

Het Tenctonese is een alfabet met karakters die letters en cijfers voorstellen.

Waar komt Tenctonese vandaan?

Het Tenctonese is ontwikkeld voor de film Alien Nation in 1988. En het wordt gebruikt de Alien Nation films, boeken en tv-shows om teksten te schrijven.

Wie heeft het Tenctonese gemaakt?

Het Tenctonese alfabet is gemaakt door Joe Hawthorne, de Tenctonese cijfers zijn gemaakt door Pete Chambers.

Tenctonese letters

Hoofdletters

Tenctonese - ATenctonese - BTenctonese - CTenctonese - DTenctonese - ETenctonese - F
ABCDEF
Tenctonese - GTenctonese - HTenctonese - ITenctonese - JTenctonese - KTenctonese - L
GHIJKL
Tenctonese - MTenctonese - NTenctonese - OTenctonese - PTenctonese - QTenctonese - R
MNOPQR
Tenctonese - STenctonese - TTenctonese - UTenctonese - VTenctonese - WTenctonese - X
STUVWX
Tenctonese - Y
YZ

Kleine letters

abcdef
ghijkl
mnopqr
stuvwx
yz

Tenctonese cijfers

Tenctonese - 0Tenctonese - 1Tenctonese - 2Tenctonese - 3Tenctonese - 4
01234
Tenctonese - 5Tenctonese - 6Tenctonese - 7Tenctonese - 8Tenctonese - 9
56789