Footprint alphabet – Dinotopia

Wat is het footprint alphabet?

Het footprint alphabet is een alfabet dat voetafdrukken voorstelt van dinosaurussen.

Waar komt het footprint alphabet vandaan?

Het is een alfabet dat gebruikt wordt in het boek Dinotopia: A Land apart from time. Een boek van de Amerikaanse auteur James Gurney waar dinosaurussen en mensen vreedzaam naast elkaar leven op een eiland.

Footprint alfabet

Footprint alphabet - AFootprint alphabet - BFootprint alphabet - CFootprint alphabet - DFootprint alphabet - EFootprint alphabet - F
ABCDEF
Footprint alphabet - GFootprint alphabet - HFootprint alphabet - IFootprint alphabet - JFootprint alphabet - KFootprint alphabet - L
GHIJKL
Footprint alphabet - MFootprint alphabet - NFootprint alphabet - OFootprint alphabet - PFootprint alphabet - QFootprint alphabet - R
MNOPQR
Footprint alphabet - SFootprint alphabet - TFootprint alphabet - UFootprint alphabet - VFootprint alphabet - WFootprint alphabet - X
STUVWX
Footprint alphabet - YFootprint alphabet - Z
YZ

Dinotopian cijfers

Footprint alphabet - 0Footprint alphabet - 1Footprint alphabet - 2Footprint alphabet - 3Footprint alphabet - 4
01234
Footprint alphabet - 5Footprint alphabet - 6Footprint alphabet - 7Footprint alphabet - 8Footprint alphabet - 9
56789