Iokharic – Draconic

Wat is Iokharic?

Iokharic is een taal van de draak, het is dus een Draconic taal. Iokharic is een Draconische taal die ondermeer gebruikt wordt bij Dungeons & Dragons.

Hoe herken je Iokharic?

De karakters worden voorgesteld door horizontale en verticale strepen die doen denken aan de klauwen van een draak.

Uit hoeveel tekens bestaat het Iokharic?

Het Iokharic alfabet bestaat uit 26 karakters en daarnaast zijn er nog 10 karakters die de cijfers voorstellen.

Zijn er naast Iokharic nog andere Draconische talen?

Dovahzul is net zoals Iokharic een Draconische taal.

Iokharic alfabet

Iokharic - AIokharic - BIokharic - CIokharic - DIokharic - EIokharic - F
ABCDEF
Iokharic - GIokharic - HIokharic - IIokharic - JIokharic - KIokharic - L
GHIJKL
Iokharic - MIokharic - NIokharic - OIokharic - PIokharic - QIokharic - R
MNOPQR
Iokharic - SIokharic - TIokharic - UIokharic - VIokharic - WIokharic - X
STUVWX
Iokharic - YIokharic - Z
YZ

Iokharic cijfers

Iokharic - 0Iokharic - 1Iokharic - 2Iokharic - 3Iokharic - 4
01234
Iokharic - 5Iokharic - 6Iokharic - 7Iokharic - 8Iokharic - 9
56789