Navo Alfabet

Het NAVO spellingsalfabet of NATO phonetic alphabet is ontstaan om woorden en boodschappen op een foutloze manier te kunnen spellen aan de hand van vastgelegde woorden. De spelling van sommige letters uit het alfabet lijken heel sterk op elkaar zodat er bijvoorbeeld bij telefoongesprekken fouten en verwarring ontstaan.

Het NAVO alfabet is zo gemaakt dat deze universeel te gebruiken is in iedere moedertaal. De woorden die dit NAVO spelalfabet voorstellen zijn zo gekozen dat deze niet te verwisselen zijn en er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van woorden die in alle NAVO talen gebruikt worden.

NAVO alfabet – letters

A Alfa H Hotel O Oscar V Victor
B Bravo I India P Papa W Whisky
C Charlie J Juliett Q Quebec X X-ray
D Delta K Kilo R Romeo Y Yankee
E Echo L Lima S Sierra Z Zulu
F Foxtrot M Mike T Tango
G Golf N November U Uniform

NAVO alfabet – cijfers

Cijfers worden bij het NAVO alfabet in het Engels uitgesproken. Bij getallen worden alle cijfers afzonderlijk uitgesproken.

0 zero 9 nine
1 one 10 one-zero
2 two 11 one-one
3 three 12 one-two
4 four 13 one-three
5 five 14 one-four
6 six 15 one-five
7 seven
8 eight 20 two-zero

Navo Alfabet Voorbeelden

12NEL05 = one two november echo lima zero five

GC87YD = golf charlie eight seven yankee delta