Navo Alfabet: van Alfa tot Zulu

Het NAVO spellingsalfabet of NATO phonetic alphabet is ontstaan om woorden en boodschappen op een foutloze manier te kunnen spellen aan de hand van vastgelegde woorden. De spelling van sommige letters uit het alfabet lijken heel sterk op elkaar zodat er bijvoorbeeld bij telefoongesprekken fouten en verwarring ontstaan.

Het NAVO alfabet is zo gemaakt dat deze universeel te gebruiken is in iedere moedertaal. De woorden die dit NAVO spelalfabet voorstellen zijn zo gekozen dat deze niet te verwisselen zijn en er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van woorden die in alle NAVO talen gebruikt worden. Vaak wordt het Navo alfabet met het telefoonalfabet verward.

NAVO alfabet – letters

AAlfaNNovember
BBravoOOscar
CCharliePPapa
DDeltaQQuebec
EEchoRRomeo
FFoxtrotSSierra
GGolfTTango
HHotelUUniform
IIndiaVVictor
JJuliettWWhisky
KKiloXX-ray
LLimaYYankee
MMikeZZulu

NAVO alfabet – cijfers

Cijfers worden bij het NAVO alfabet in het Engels uitgesproken. Bij getallen worden alle cijfers afzonderlijk uitgesproken.

0zero9nine
1one10one-zero
2two11one-one
3three12one-two
4four13one-three
5five14one-four
6six15one-five
7seven 
8eight20two-zero

Navo Alfabet Voorbeelden

12NEL05 = one two november echo lima zero five

GC87YD = golf charlie eight seven yankee delta

Veelgestelde vragen over het Navo spellingsalfabet

Wat is het Navo Alfabet?

Het Navo alfabet is het mees gebruikte spellingsalfabet voor radio/telefoon. Voor iedere letter van het alfabet werd er een universeel woord gelinkt zodat tekstuele boodschappen op een foutloze manier gespeld kunnen worden via radio of telefoon.

Wie gebruikt het Navo Alfabet?

Dit Navo spellingsalfabet wordt voornamelijk gebruikt door professionele communicatiediensten. Denk hierbij aan de politie, het leger en andere hulp- of strijdkrachten. Dit doen ze om letters nauwkeurig te identificeren bij het communiceren van initialen, afkortingen of spelling van woorden.

Wie heeft het Navo alfabet uitgevonden?

Het ICAO (International Civil Aviation Organization) ontwikkelde dit alfabet met codewoorden en dit werd later door andere internationale organisaties overgenomen.