Tomtom code

De Tomtom code is een eenvoudig substitutiealfabet waarbij iedere letter van het alfabet staat voor een combinatie van forward slashes (/) en back slashes (\). Deze versleuteling is eigenlijk voor de fun uitgevonden door Hayden. Tom-tom-code is gebaseerd op morsecode, maar het verschil tussen tomtomcode en morse is dat tomtomcode meer een ordelijk opbouwende code is.

Tomtomcode alfabet

Hieronder kan de de tomtom code letters terugvinden. Iedere letter van het alfabet komt overeen met een combinatie van slashes en backslaches om zo de tomtomcode te bepalen.

///////////\//\
ABCDEF
///\/\\/\\\\/\\/\\\/
GHIJKL
\//\////\///\//\\//\//
MNOPQR
\/\\\/\\//\\/\\//\\\\//
STUVWX
\/\//\/\
YZ