Hymmnos

Wat is het Hymmnos?

Het Hymmnos is een alfabet die zowel karakters heeft voor hoofdletters, kleine letters en cijfers.

Waar komt Hymmnos vandaan?

De Hymmnos taal is gemaakt voor het videospel Ar tonelico.

Wie heeft het Hymmnos gemaakt?

Het Hymmnos is gemaakt door Akira Tsuchiya

Hymmnos alfabet – kleine letters

Hymmnos - aHymmnos - bHymmnos - cHymmnos - dHymmnos - eHymmnos - f
ABCDEF
Hymmnos - gHymmnos - hHymmnos - iHymmnos - jHymmnos - kHymmnos - l
GHIJKL
Hymmnos - mHymmnos - nHymmnos - oHymmnos - pHymmnos - qHymmnos - r
MNOPQR
Hymmnos - sHymmnos - tHymmnos - uHymmnos - vHymmnos - wHymmnos - x
STUVWX
Hymmnos - yHymmnos - z
YZ

Hymmnos alfabet – hoofdletters

Hymmnos - AHymmnos - BHymmnos - CHymmnos - DHymmnos - EHymmnos - F
ABCDEF
Hymmnos - GHymmnos - HHymmnos - IHymmnos - JHymmnos - KHymmnos - L
GHIJKL
Hymmnos - MHymmnos - NHymmnos - OHymmnos - PHymmnos - QHymmnos - R
MNOPQR
Hymmnos - SHymmnos - THymmnos - UHymmnos - VHymmnos - WHymmnos - X
STUVWX
Hymmnos - YHymmnos - Z
YZ

Hymmnos alfabet – cijfers

Hymmnos - 0Hymmnos - 1Hymmnos - 2Hymmnos - 3Hymmnos - 4
01234
Hymmnos - 5Hymmnos - 6Hymmnos - 7Hymmnos - 8Hymmnos - 9
56789